Поділитися

Витяг

МІСІЯ, ВІЗІЯ ТА ЦІННОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Місія – викорінення в Україні катувань та жорстокого поводження з особами в місцях несвободи. Розвиток НПМ в Україні.

Візія – Україна – держава, в якій у місцях несвободи відсутні катування та жорстоке поводження, не порушуються права людини, а особи які утримуються або перебувають в місцях несвободи та їх персонал мають високий рівень правової культури і нульову толерантність до катувань.

Працює розгалужена мережа громадських моніторів національного превентивного механізму, яка без обмеження, системно відвідує всі місця несвободи, сприяє змінам та покращенню умов перебування в них, використовуючи найкращі світові практики та стандарти і разом з партнерськими організаціями здійснює право-захисну діяльність.

ЗАГАЛЬНЕ БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГО «УКРАЇНА БЕЗ ТОРТУР» ґрунтується на наступних твердженнях:

  • Загально визнана в Україні та світі організація, яка стабільно розвивається,
  • УБТ професійно виконує свою місію через реалізацію проєктів та програм,
  • Залучає ресурси для своєї статутної діяльності з різних джерел,
  • Має чітку структуру управління та комунікацію Центр-Регіони,
  • Здійснює аналітичну діяльність,
  • Має згуртовану команду однодумців та волонтерів на міжнародному, національному та регіональних рівнях,
  • Володіє високим рівнем довіри у суспільстві,
  • Має налагоджені партнерські взаємовідносини з владою на всіх рівнях, організаціями громадянського суспільства, ЗМІ, донорськими організаціями.
  • Ефективно впливає на формування політик та практик з дотримання прав людини в місцях несвободи.

Завантажити Стратегічний план організації 2020-2023 рр.