Поділитися

Шановні колеги,

ГО «Україна без тортур» є співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції «Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи», яка відбудеться 1 листопада 2018 року за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 34.

«Україна без тортур» проводить модуль «Моніторинг порушень права на здоров’я  уразливих до ВІЛ груп населення в місцях позбавлення волі» у Секції 3. Цивільно-правовий напрям забезпечення прав людини в місцях несвободи.

В рамках проекту “Забезпечення сталої системи моніторингу порушень права на здоров’я людей в місцях несвободи”, за підтримки БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ”, громадська організація “Україна без тортур”має можливість профінансувати участь у конференції (проживання, харчування, проїзд).

Пропонуємо Вам долучитись до заходу, щоб поділитись із учасниками найуспішнішими практиками, власними рекомендаціями чи досвідом.

Для цього потрібно заповнити Анкету та надіслати тези доповіді.

Вимоги до оформлення тез

  • Тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написані й акуратно оформлені.
  • Обсяг – 3 – 5 сторінок формату А4, орієнтація – книжкова.
  • Поля: відступ 10 мм; з усіх сторін поля – 20 мм.
  • Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
  • Перший рядок – (шрифт напівжирний, курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище, ім’я, по батькові автора.
  • Другий рядок – (шрифт звичайний, вирівняний по правій стороні) науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи автора (авторів) (подвійний абзац).
  • Наступний абзац – (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняний по центру) назва доповіді.
  • Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині.
  • Посилання на використані інформаційні джерела оформлюються у квадратних дужках.
  • Наприкінці тексту доповіді, у разі потреби, розміщують список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог МОН України.

Зразок для заявки на участь та тез.

У зв’язку з обмеженою квотою учасників від громадського сектору, буде створена конкурсна комісія із залученням фахівців Академії Державної пенітенціарної служби. На основі якості підготовлених тез будуть відібрані учасники.

За результатами конференції планується видати збірник матеріалів.

Дедлайн 27 вересня