Поділитися


29 травня 2019 року, за ініціативи та підтримки громадської організації «Україна без тортур» у Харківській області на базі Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України відбувся дискусійний клуб  «Запобігання катувань в практиці органів кримінальної юстиції».

У заході взяли участь представники обласної державної адміністрації, уповноваженого Верховної ради з прав людини, наковці та правозахисники.

Серед учасників розгорнулась предметна дискусія щодо  питання коли та ким виправдовуються катування, допустимість катування в сучасній ситуації в Україні.

За результатами заходу буде видано збірник тез, наразі ще є можливість подати свої матеріали всім зацікавленим.

Особливе зацікавлення учасників викликала доповідь Галини Костянтинівни Авдєєвої на тему «ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У СПРАВАХ ПРО КАТУВАННЯ В УМОВАХ ЗМАГАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА». Доповідачка детально аргументувала тезу, що  монополія державних експертних установ на проведення судових експертиз у кримінальному провадженні та на рецензування висновків експертів не відповідає принципу змагальності судочинства та призводить до реальних порушень прав учасників процесу та унеможливлює реалістичний захист жертв катування.