Поділитися

Мета круглого столу – інформування про діяльність НПМ в умовах пандемії COVID -19, налагодження взаємодії між моніторами, представниками регіонального представництва  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  щодо протидії випадкам порушень прав людини в місцях несвободи, збір потреб від представників громад про бар’єри які існують в громадах для функціонування місць несвободи відповідно до норм міжнародних договорів.

Місце проведення: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро, 49000, офіс 136.

Організатор: Відокремлений  підрозділ в Дніпропетровській області ГО «Україна без  тортур»

Запрошені:  Головний спеціаліст Відділу регіонального представництва в східних областях – Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Дніпропетровській області – Кокшарова Тетяна Анатоліївна, Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Дніпропетровській області – Крупій Оксана Володимирівна, Керівник відокремленого підрозділу в Дніпропетровській області ГО «Україна без тортур» – Ірина Лось, монітори національного превентивного механізму, представники громадський організацій.  

Актуальність

Європейський комітет із запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню (КЗК) регулярно нагадує Україні про некомплект пенітенціарних установ лікарями. Так само Комітет постійно вказує на недостатнє забезпечення установ ліками та інші організаційні та фінансові проблеми.

  Комітет звертає увагу на занадто високий показник смертності серед в’язнів (88 осіб на 100 тис. населення). На його думку, такий показник міг мати причиною надто низький рівень тюремної медицини. Як наслідок, КЗК рекомендував впровадити чітку політику та процедури щодо встановлення причин смертності засуджених. Кожна смерть засудженого має буди предметом розслідування, щоб дізнатися причину смерті, обставини, які призвели до неї та чи можна було її попередити.

   Доповіді правозахисних організацій щодо моніторингових візитів до пенітенціарних установ свідчать про те, що стан медичного забезпечення в пенітенціарних установах залишається критичним.

Що стосується смертності, то протягом останніх років вона зростала: 2015 – 166 осіб; 2016 – 172 осіб; 2017 – 197 осіб; 2019 – 225 осіб.

При цьому слід враховувати, що кількість «тюремного населення» з 2015 року по 2018 р. зменшилася на близько 15 тис. осіб. До того ж зазначений статистичний обрахунок не включає ув’язнених та засуджених, які померли у цивільних лікарнях, що призводить до викривлення статистичних даних.

 За даними правозахисників, з 2014 по 2017 р., враховуючи зменшення кількості ув’язнених в СІЗО, питома смертність в установах попереднього ув’язнення зросла не менше, ніж в 3 рази.

   Згідно заяви КЗК, зробленої 20 березня 2020 року в контексті пандемії коронавірусу (COVID-19) та у світлі відповідей, отриманих державами-членами щодо заходів, вжитих щодо осіб, позбавлених волі, КЗК видає наступне твердження: «Комітет повинен підкреслити, що криза, що триває, демонструє явну необхідність ставити права людини на перше місце при прийнятті рішень в контексті пандемії та не тільки. Кожен захід, який вживають органи держави-членів, повинен ґрунтуватися на ретельній оцінці його конкретних наслідків для прав людини всіх зацікавлених осіб. Коротше кажучи, повага до прав людини повинна стати рефлексом для всіх чиновників…... Комітет хоче нагадати про вирішальне значення для запобігання жорстокому поводженню з моніторингом місць утримання під вартою незалежними національними та міжнародними органами з прав людини. Висновки таких органів можуть допомогти державам-членам у оцінці практичного впливу їхньої політики на осіб, позбавлених волі. Отже, Комітет вітає той факт, що у ряді країн Національні превентивні механізми (НПМ) та інші національні моніторингові органи відновили відвідування місць позбавлення волі, вживаючи запобіжних заходів для дотримання принципу “не нашкодь”, і він сподівається що за цією позитивною тенденцією якомога швидше підуть інші відповідні органи по всій Європі».

Треба зазначити, що однією із форм катування є не надання засудженому та особі, що знаходиться під вартою медичної допомоги. Тому в контексті пандемії коронавірусу (COVID-19) та у світлі  останній подій в  своїй роботі НПМ  особливу увагу треба  приділити  відстеженням випадків, коли такі порушення можна розцінювати як порушення ст. 3 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (Заборона катування «Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню»). В Третій Загальній Доповіді [CPT/Inf (93) 12] Комітету по запобіганню катуванням чи нелюдському, або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню вказується, що критерієм, яким керується комітет при визнанні застосування до людини катування чи нелюдського, або такого, що принижує гідність, поводженню чи покаранню є: Доступ до лікаря; b. Непреференційне медичне обслуговування; c. Згода пацієнта і конфіденційність; d. Профілактика захворювань; e. Гуманітарна допомога; f. Професійна незалежність; g. Професійна компетентність.

Враховуючи наведені критерії необхідно вести мову про те, що у випадку їх порушення (відсутність доступу до лікаря, відсутність адекватної медичної допомоги, правильність діагнозу, своєчасність допомоги тощо) є достатньо підстав вважати, що мало місце порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод найбільш поширеним випадкам порушення, щодо доступу до лікаря. Розглядаючи питання доступності медичної допомоги в умовах, коли особа тримається під вартою необхідно звернути увагу на зауваження Європейського комітету з питань запобігання катування чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (Заява пана Латіфа Хусейнова, голови делегації ЄКПТ, від 6 грудня 2011 року за результатами офіційного візиту Європейського комітету проти тортур (ЄКПТ) до України (у період з 29 листопада по 6 грудня 2011 року).

Контактна особа: Ірина Лось – керівник відокремленого підрозділу в Дніпропетровській області ГО «Україна без тортур», +30993150986, е-mail: locirina19@gmail.com.    


Круглий стіл був проведений за підтримки МФ “Відродження”