Поділитися

Шановні члени організації “Україна без тортур”!

Протоколом №1/2021 від 15 листопада  2021 року засіданням Робочої групи з підготовки та проведення Загальних зборів громадської організації “Україна без тортур”, затверджено персональний склад кандидатів у члени Правління, голосування по яким відбудеться на Загальних зборах.

На підставі проведеного аналізу відповідності кандидатів у члени Правління вимогам Статуту Організації затверджено персональний склад кандидатів, а саме: 

Автухов Костянтин

Резюме Автухов К.

Мотиваційний лист Автухов К.

Згода на обробку персональних даних Автухов К.

Яковенко Віра

Резюме Яковенко В.

Мотиваційний лист Яковенко В.

Згода на обробку персональних даних Яковенко В.

Огороднійчук Юлія

Резюме Огороднійчук Ю.

Мотиваційний лист Огороднійчук Ю.

Згода на обробку персональних даних Огороднійчук Ю.