Поділитися

Гендерна політика ГО “Україна без тортур” завантажити.

Ми, Громадська організація «Україна без тортур» (надалі – ГО «Україна без тортур»), визнаємо, що гендерна нерівність є фундаментальною причиною бідності, нестабільності, дискримінації та насилля. Цією гендерною політикою ми декларуємо загальні напрями і принципи нашої діяльності, яка має повсякчасно бути спрямована на запобігання всім формам дискримінації, гендерно чутливе планування програм і проєктів та посилення ролі жінок та дівчат у суспільстві.

Ми визнаємо, що у фокусі нашої уваги як організації має постійно перебувати гендерна рівність та справедливість, що ми маємо усіляко сприяти посиленню ролі жінок та дівчат в суспільстві, що ми маємо бути обізнані і постійно досліджувати особливі потреби жінок, дівчат, чоловіків, хлопчиків, осіб з небінарною гендерною ідентичністю і ЛГБТІК+ спільнот.

Ми прагнемо, щоб кожна особа, яка ідентифікує себе із нашою організацією, представляє її чи її інтереси публічно, виконує контракти нашої організації, розуміє, ставиться та поводиться так, щоби промотувати гендерну рівність і справедливість. Вся наша робота постійно піддається моніторингу і прозорому звітуванню всім зацікавленим сторонам відповідно до гендерних індикаторів, і частина наших ресурсів іде на сприяння гендерної рівності і запобігання гендерно обумовленому насильству.

Ми докладаємо спільних зусиль, щоби рівні можливості та гендерна рівність були в наших цілях, були напрямком для нашого стратегічного розвитку, частиною організаційної культури і поведінки та публічного іміджу.

Ми визначаємо гендерну рівність як справедливе поводження із жінками та чоловіками і тими, хто ідентифікує себе із певним гендером, яке базується на розумінні їхніх потреб. Це може включати в себе як рівне поводження, так і різне поводження, яке вважається рівноцінним в контексті прав, привілеїв, зобов’язань та можливостей. В контексті розвитку цілі гендерної рівності часто вимагають заходів, спрямованих на компенсацію історичних та соціальних невигідних умов, в яких перебували жінки.

Ми свідомі того, що концепція гендерної рівності не передбачає того, що потрібно визнати чоловіків і жінок чимось одним, вона грунтується на тому, що їхні права, обов’язки, можливості не мають залежати від того, народилися вони чоловічої чи жіночої статі. Гендерна рівність – це не виключно жіноче питання, вона має стосуватися повною мірою і чоловіків також.

Ми ретельно дбаємо про етичні та професійні стандарти нашої діяльності, але якщо так сталося, що ви зіштовхнулися із проявами хабарництва, насилля, сексуальними домаганнями, дискримінацією з боку представника/представниці нашої організації, просимо повідомити на адресу ukraine.without.torture@gmail.com з темою листа “Скарга”, і ми розглянемо її у тритижневий термін.

Ми визнаємо такі доступні нам способи досягнення гендерної рівності:

 1. Стратегія досягнення гендерної рівності;
 2. Гендерна оцінка впливу програм;
 3. Регулярні тренінги та навчання з метою підвищення обізнаності з гендерних питань;
 4. Гендерний аналіз ухвалених рішень;
 5. Інформаційні кампанії з метою підвищення обізнаності про проблеми і можливості жінок, чоловіків та людей з небінарною гендерною ідентичністю;
 6. Лобіювання гендерно чутливих законодавчих ініціатив;
 7. Проведення гендерної експертизи законодавчих ініціатив;
 8. Партнерство з організаціями, які працюють заради встановлення гендерної рівності і відмова від співпраці з тими, які відкрито чи непублічно вдаються до сексизму та дискримінації;
 9. Призначення відповідальної особи, яка буде відповідати за стратегію встановлення гендерної рівності;
 10. Запровадження гендерно чутливих політик найму персоналу та контрагентів;
 11. Гарантування рівних можливостей для продуктивної праці;
 12. Безпечне від сексизму, ейджизму та дискримінації робоче середовище;
 13. Моніторинг та оцінка дотримання Кодексу корпоративної етики організації;
 14. Недопущення сексуальних домагань, сексуальної експлуатації та споживання/надання послуг сексуального характеру;
 15. Вільний час чи гнучкий графік, у тому числі віддалена робота для працівників, які мають забезпечити догляд за дитиною;
 16. Гнучкий графік та інше заохочення навчання для жінок.

Гендерна політика ГО “Україна без тортур” заснована на:

 • Загальній декларації прав людини
 • Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
 • Конвенції Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
 • Віденській декларації і Програмі дій
 • Пекінській декларації
 • Цілях сталого розвитку ООН
 • Національній доповіді “Цілі Сталого Розвитку: Укараїна”
 • Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”
 • Національному плані дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”
 • Канадській феміністичній політиці міжнародної допомоги
 • Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція)
 • Законі України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”
 • Законі України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”
 • Постанові Верховної Ради України “Про Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок”
 • Указі президента України “Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”
 • Законі України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”
 • Державній соціальній програмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків