Поділитися

22 березня  2023 року у межах своєї діяльності представники ГО «Україна без тортур» здійснили моніторинговий візит до Комунальної установи “Виноградівський дитячий будинок-інтернат”  Закарпатської обласної ради.

  Під час відвідування моніторинговою групою виявлено наступні порушення прав людини: 

  1. Порушення прав на охорону здоров’я та медичне забезпечення (стаття 49 Конституції України)  – в закладі відсутня ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, попри її провадження в ДБІ; в жодній із оглянутих медичних карток вихованців/підопічних не було усвідомленої згоди особи на проведення психіатричного огляду та/або лікування у психіатричному закладі.
  2. Порушення прав осіб з інвалідністю (статті 9 і 20 Конвенції ООН про прав осіб з інвалідністю, ст. 43 Конституції України) – відсутнє дублювання пандусами зовнішніх сходів житлових корпусів; відсутнє контрастне маркування верхньої і нижньої сходинок зовнішнього сходового маршу; Підопічні регулярно залучаються до виконання різних робіт (переважно на хоздворі), однак інструктором з працетерапії не ведеться жодної документації.
  3.  Порушення права володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю (стаття 41 Конституції України) – відсутність прозорого контролю за рухом коштів підопічних
  4. Порушено право на достатній життєвий рівень, що включає достатнє харчування, одяг, житло (стаття 48 Конституції України, пункти 33, 34 стандартів Європейського комітету проти катувань «Психіатричні заклади») – на складі для зберігання харчових продуктів не дотримано санітарних норм, брудно, приміщення захаращено; виявлено харчові продукти з протермінованим терміном придатності; в закладі не створено позитивного терапевтичного середовища.

Зі свого багаторічного досвіду вважаємо за обов’язок поділитись з громадськістю та адміністрацією установи інформацією про порушення, які ми виявили під час перебування, оскільки це наш спільний обов’язок робити все для безпеки та задоволення потреб підопічних.

Крім того, матеріали за результатами візитів будуть використані в підготовці аналітичних матеріалів щодо дотримання прав осіб з інвалідністю під час війни.

Рекомендації для  Комунальної  установи“Виноградівський дитячий будинок-інтернат”  Закарпатської обласної ради : 

  1. Вжити заходів щодо:

-отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

-наявності усвідомленої згоди особи (батьків чи іншого законного представника) на проведення психіатричного огляду та/або лікування у психіатричному закладі;

-ведення медичної документації відповідно вимогам наказу МОЗ України від 14.02.2012 № 110.

-безпечного перебування вихованців/підопічних на території ДБІ;

-облаштування житлових кімнат інтернату відповідно до Мінімальних норм;

-безперешкодного доступу вихованців/підопічних до санітарно-гігієнічних кімнат та наявності в кімнатах засобів гігієни;

– облаштування захисних споруд цивільного захисту, відповідно до Вимог утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту;

 опрацювання плану дій персоналу та підопічних під час повідомлення про повітряну тривогу;

  1. Забезпечити:

-реалізацію заходів з працетерапії відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації працетерапії;

-використання та облік особистих коштів вихованців/підопічних згідно з Порядком використання сум пенсій;

-реалізацію права вихованців/підопічних користуватися та розпоряджатися своєю власністю;

-контроль за умовами і термінами  зберігання харчових продуктів;

-організацію харчування в ДБІ відповідно п. 8 Типового положення про ДБІ;

-виконання   п. 9 Типового положення про ДБІ щодо організації комплексу реабілітаційних заходів, денної зайнятості та заходів, спрямованих на адаптацію вихованців/підопічних.

  1. Опрацювати питання забезпечення інклюзивності  будівель і споруд ДБІ.

Моніторингові візити здійснено в рамках проекту «Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні», що фінансується урядом Данії та у партнерстві з DIGNITY – Данський інститут проти катувань.