Поділитися

22 березня  2023 року у межах своєї діяльності представники ГО «Україна без тортур» здійснили моніторинговий візит до Комунального некомерційного підприємства “Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегова” Закарпатської обласної ради.

Загальна інформація про установу:

Комунальне некомерційне підприємство «Обласний заклад з надання психіатричної  допомоги м. Берегова»  розраховано на 240 ліжок, на час візиту в ньому лікувалися 219 пацієнтів. 

З них людей таких категорій: жінок – 65; чоловіків – 149; дітей – 0; госпіталізованих у примусовому порядку (відповідно до статті 14 Закону України “Про психіатричну допомогу”) – 1;

У лікарні працюють 7 відділень. Під час моніторингового відвідування членами моніторингової групи було відвідано відділення: психосоматичне відділення № 1, клінічно діагностичні відділення № 2, 3,4. 

Фінансування лікарні відбувається за 4 пакетами медичних гарантів НСЗУ. Видатки на харчування на одну особу становлять 203 грн на добу, на лікарські засоби – 165 грн. Навий запас продуктів харчування тривалого терміну зберігання терміном на 3 місяці. Під час спілкування з пацієнтами нарікань на якість приготування страв не надходило. 

У лікарні наявний план евакуації пацієнтів та  пан дій персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації, затверджені наказом керівника закладу. 

Під час проведення відвідування були виявлені недоліки, що призводять до порушення прав пацієнтів

 1. Право на захист від катувань і жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження (стаття 28 Конституції України, стаття 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стаття 25 Закону України «Про психіатричну допомогу»).

1.1. У приймальному відділенні лікарні не здійснюється відповідно до вимог законодавства ведення Журналу обліку фактів звернення та доставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів і підрозділів поліції згідно з вимогами спільного наказу МВС України і МОЗ України від 06.07.2016 № 612/679 «Про порядок обліку фактів звернення та доставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів і підрозділів поліції» (далі – Порядок). 

Під час візиту виявлено пацієнта, який здійснив соціально небезпечне діяння, якого доставлено працівниками поліції у примусовому порядку. На тілі пацієнта ознаки тілесних ушкоджень, водночас у журналі обліку відсутні відповідні записи про їх наявність та повідомлення поліції відповідно до Порядку (фото). 

Окрім того, за словами керівника лікарні, в закладі день моніторингу відсутні особи, до яких застосовано запобіжні або примусові заходи медичного характеру. Під час спілкування з собою, яка вчинила соціально небезпечне діяння,  доставлена в лікарню працівниками поліції, не пам’ятає, коли давала усвідомлені згоду на госпіталізацію або лікування. В медичній документації пацієнта така згода наявна. Водночас лікарнею не подано матеріали до суду щодо застосування до особи примусової госпіталізації відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про психіатричну допомогу», зокрема примусові заходи медичного характеру застосовуються за рішенням суду у випадках та в порядку, встановлених Кримінальним, Кримінальним процесуальним кодексами України, цим Законом та іншими законами. 

 1. Право на охорону здоров’я та медичну допомогу та медичну реабілітацію (стаття 49 Конституції України).

2.2. Статтею 2 Закону Україні «Про психіатричну допомогу» передбачено, що під час надання стаціонарної психіатричної допомоги пацієнтам забезпечується не лише лікування, нагляд, догляд тощо. Невід’ємною складовою лікувального процесу є медико-соціальна реабілітація осіб, які страждають на психічні розлади, яка надається в стаціонарних умовах понад 24 години підряд. 

 Під час конфіденційного спілкування пацієнти не могли згадати, які реабілітаційні заходи з ними проводяться. Весь вільний час вони проводять в палатах та місцях загального перебування, що дозволяє дійти висновків, що у лікарні відсутня цілеспрямована робота з медико-соціальної реабілітації пацієнтів.

Окрім того, як стало відомо, у лікарні проходять курс лікування військовослужбовці, які брали участь у бойових діях на Сході України. Час їхнього перебування в лікарні обмежується терміном в 30 днів для лікування гострих станів. Майже усі бійці потребують подальшої фізичної та психологічної реабілітації, однак для проходження такої реабілітації в області відсутні медичні заклади (відділення), що спеціалізуються на наданні такої послуги. Зазначене не сприяє поновленню психічного здоров’я та поверненню людей, що зазнали психічної травми, до звичайного життя у суспільстві. 

 1. Право на гідні та безпечні умови перебування (стаття 5 Закону України «Про психіатричну допомогу», пункти 32 та 35 Стандартів Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводження чи покарання.

3.1. В порушення статті 25 Закону України «Про психіатричну допомогу» пацієнти обмежені у вільному пересуванні лікарнею оскільки двері в палатах відділення № 2 зачинені на замок. Так, у палаті № 4, в якій розміщено 9 ліжок, взагалі відсутня ручка в дверях із внутрішньої сторони, що унеможливлює її відкриття пацієнтами. У палаті також відбувається фіксація пацієнтів у разі загострення їхнього стану психічного здоров’я (фото).

 Пацієнти позбавлені можливості виходити на прогулянки, а весь період стаціонарного лікування перебувають в зачинених відділеннях попри те, що у затвердженому керівником розпорядку дня пацієнтів, передбачені прогулянки двічі на день.

3.3. На порушення пункту 2.16 наказу МВС від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», на вікнах будівель лікарні наявні стаціонарні грати, які неможливо розкрити, зняти або розсунути (фото). 

Зазначене порушення фіксується під час кожного моніторингового відвідування, однак відсутнє належне реагування. 

 1. Порушення прав осіб з інвалідністю та маломобільних осіб (статті 9 і 18 Конвенції ООН про прав осіб з інвалідністю)

У лікарні не забезпечено умов для людей з інвалідністю та маломобільних груп людей відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд, ДБН В.2.2-10:2022. Заклади охорони здоров’я. 

Рекомендації

 1. Закарпатській обласний державній адміністрації:

1.1. Опрацювати питання забезпечення реабілітаційними послугами військових з психічними розладами в закладах охорони здоров’я з надання психіатричної допомоги та поза їх межами.

1.2. Забезпечити контроль за додержанням прав пацієнтів на лікування в найменш обмежених умовах.

 1. Комунальному некомерційному підприємству «Обласний заклад з надання психіатричної  допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради:

Забезпечити:

 • виконання статті 25 Закону України «Про психіатричну допомогу» щодо надання психіатричної допомоги пацієнтам в найменш обмежених умовах;
 • організацію щоденних індивідуальних та групових прогулянок пацієнтів на свіжому повітрі;
 • виконання норм наказу МВС від 30.12.2014 №1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»;
 • облаштування інклюзивного простору для пацієнтів з обмеженими фізичними можливостями у відповідності до вимог Державних будівельних норм;
 • неухильне дотримання вимог законодавства щодо добровільної госпіталізації осіб з психічними розладами;
 • ведення Журналу обліку фактів звернення та доставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів і підрозділів поліції згідно з вимогами законодавства. 

Зі свого багаторічного досвіду вважаємо за обов’язок поділитись з громадськістю та адміністрацією установи інформацією про порушення, які ми виявили під час перебування, оскільки це наш спільний обов’язок робити все для безпеки та задоволення потреб підопічних.

Крім того, матеріали за результатами візитів будуть використані в підготовці аналітичних матеріалів щодо дотримання прав осіб з інвалідністю під час війни.

Моніторингові візити здійснено в рамках проекту «Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні», що фінансується урядом Данії та у партнерстві з DIGNITY – Данський інститут проти катувань.