Поділитися

Ознайомитися з текстом звіту – Завантажити

Зміст

 1. Умовні скорочення
 2. Актуальність дослідження
 3. Методологія дослідження
 4. Засоби масової інформації про порушення прав людини старшого віку та осіб з інвалідністю недержавними надавачами соціальних послуг
 5. Нормативно-правове забезпечення реалізації прав людей старшого віку та осіб з інвалідністю
 6. Стан із забезпеченням державного контролю за діяльністю приватних установ для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю під час воєнного стану
 7. Результати моніторингових відвідувань приватних установ для осіб старшого віку та осіб з інвалідністю у період з 2020 по 2022 роки
 8. Результати моніторингових відвідувань НПМ у 2023 році
 9. Право на життя та безпеку людей старшого віку та осіб з інвалідністю в приватних установах під час воєнного стану (за матеріалами круглого столу)
 10. Висновки щодо реалізації прав осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, які перебувають в приватних установах
 11. Рекомендації
 12. Додатки

Матеріали підготовлено ГО «Україна без тортур» за підтримки Європейсь- кого союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «Європейське Відродження України». Матеріал представляє по- зицію авторів і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду «Відродження».